varangaon

कु. स्विटी अरुण कोळी

नाव कु. स्विटी अरुण कोळी (सोनवणे ) शिक्षण B.Com (Appear)/I.T.I. (Computer) नोकरी Datamatics Global Limited, Nashik जन्म तारीख ०७/०४/१९९५ जन्म वेळ रात्री २. ०० वा. जन्म स्थळ नाशिक ता. जि. नाशिक वडील श्री. अरुण छबू कोळी मूळ गाव वरणगाव ता. मुक्ताईनगर जि . जळगाव मामांचे नाव – मामांकूळ तायडे , रा. निंभोरा ता. रावेर जि. …

कु. स्विटी अरुण कोळी Read More »

error: Content is protected !!