vadgaon

चि. मुकेश

नाव चि. चि . मुकेश शिक्षण १२ वी . आय. टी . आय. (ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल) नोकरी नोकरी जन्म तारीख १०/०५/१९९६ जन्म वेळ रात्री. १. ०५ मि जन्म स्थळ निमखेडी ता. जि . जळगाव वडील श्री. पांडुरंग यशवंत सोनावणे मूळ गाव वडगाव बु.|| ता. चोपडा जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. विश्वनाथ जगन्नाथ सैंदाणे मामांकूळ सैंदाणे, बुधगाव …

चि. मुकेश Read More »

error: Content is protected !!