satod-kolwad

कु. कांचन जयराज सूर्यवंशी

नाव कु. कांचन जयराज सूर्यवंशी शिक्षण B.Sc (Chemistry) जन्म तारीख ०६-०९-१९९६ जन्म वेळ संध्याकाळी ७:३० मि जन्म स्थळ मोंढाळा वडील जयराज सीताराम सूर्यवंशी मूळ गाव मु. पो. सातोड-कोळवद ता. जि. जळगाव मामांचे नाव दीपक मोतीलाल कोळी (सुरडकर) मामांकूळ सुरडकर, मोंढाळा जि. जळगाव उंची ५ फूट १  इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत कालिका माता भाऊ …

कु. कांचन जयराज सूर्यवंशी Read More »

error: Content is protected !!