raipur

कु. धनश्री रंगनाथ तायडे

नाव कु. धनश्री रंगनाथ तायडे शिक्षण  D. Ed., B. A. (Appear) जन्म तारीख २७/०३/१९९२ जन्म वेळ दुपारी ०५. ५८ मि जन्म स्थळ बामणोद ता. यावल जि. जळगाव वडील श्री. रंगनाथ पांडुरंग तायडे (वनविभाग, नाशिक) मूळ गाव रायपूर, ता. रावेर, जि. जळगाव मामांचे नाव श्री वसंत प्रभाकर सोनवणे मामांकूळ सोनवणे, चिंचोली ता. यावल जि. जळगाव उंची …

कु. धनश्री रंगनाथ तायडे Read More »

error: Content is protected !!