nagduli

चि . किशोर आत्माराम सोनवणे

नाव चि . किशोर आत्माराम सोनवणे शिक्षण H.S.C. नोकरी लेथमशीन ऑपरेटर, लम्बोदर इंजीनियरिंग, अंबड, नाशिक. जन्म तारीख ३०/१२/१९९३ जन्म वेळ सकाळी ४. ०५ मि जन्म स्थळ नागदुली वडील श्री. आत्माराम किसन कोळी मूळ गाव नागदुली ता. एरोंडोल मामांचे नाव श्री. सुरेश भावलाल चव्हाण मामांकूळ चव्हाण , शिरसाडे ता. अमळनेर उंची ५ फूट ५ इंच वर्ण गोरा …

चि . किशोर आत्माराम सोनवणे Read More »

error: Content is protected !!