matrimony

चि. मुकेश

नाव चि. चि . मुकेश शिक्षण १२ वी . आय. टी . आय. (ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल) नोकरी नोकरी जन्म तारीख १०/०५/१९९६ जन्म वेळ रात्री. १. ०५ मि जन्म स्थळ निमखेडी ता. जि . जळगाव वडील श्री. पांडुरंग यशवंत सोनावणे मूळ गाव वडगाव बु.|| ता. चोपडा जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. विश्वनाथ जगन्नाथ सैंदाणे मामांकूळ सैंदाणे, बुधगाव …

चि. मुकेश Read More »

कु. नम्रता

परिचय पत्रिका नाव कु. नम्रता शिक्षण MBA (Finance) जन्म तारीख २०/०४/१९९३ जन्म वेळ दुपारी 3 वा २६ मि जन्म स्थळ दापोरी ता. एरंडोल जि. जळगाव वडील श्री. बाळू दगा कोळी (बाविस्कर) (नोकरी) मूळ गाव रा. विरवाडे ता. चोपडा जि. जळगाव मामांचे नाव भिका रामदास कोळी मामांकूळ कोळी, रा. दापोरी ता. एरंडोल, जि. जळगाव उंची ५ …

कु. नम्रता Read More »

कु. मोनाली

परिचय पत्रिका नाव कु. मोनाली जन्मनाव कु. दर्शना शिक्षण B. E. ( Computer Engineering) जन्म तारीख १७/०१/१९९४ जन्म वेळ संध्याकाळी ६ वाजून १० मिनिट जन्म स्थळ सावदा ता. रावेर जि. जळगाव वडील श्री. देविदास रामदास तायडे. (नोकरी) मूळ गाव गोलावडें ता. रावेर जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. सुनील दशरथ सपकाळे मामांकूळ सपकाळे. रा. कोचुर ता. …

कु. मोनाली Read More »

कु. रुपाली

परिचय पत्रिका नाव कु. रुपाली शिक्षण १२ वी जन्म तारीख ०६-०६-१९९६ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. रमेश देवराम बाविस्कर मूळ गाव लासूर ता. चोपडा मामांचे नाव श्री. प्रताप भिका सपकाळे मामांकूळ सपकाळे उंची ५ फूट १ इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत बिजासनी माता भाऊ २ अविवाहित बहीण नाही संपर्क 1 श्री. …

कु. रुपाली Read More »

कु. मीना

परिचय पत्रिका नाव कु. मीना शिक्षण बी. ए. जन्म तारीख ०६/०२/१९८२ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. तुळशीराम विष्णू तावडे मूळ गाव निमगाव-ता. यावल मामांचे नाव – मामांकूळ ठाकरे – सुटकारा ता. चोपडा उंची ५ फूट १ इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत एकविरा भाऊ २ अविवाहित बहीण १ अविवाहित संपर्क 1 श्री. …

कु. मीना Read More »

asha tawade

कु. आशा

परिचय पत्रिका नाव कु. आशा शिक्षण बी. ए., एम. ए (द्वितीय ) जन्म तारीख १८/११/१९८४ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. तुळशीराम विष्णू तावडे मूळ गाव निमगाव-ता. यावल मामांचे नाव – मामांकूळ ठाकरे – सुटकारा ता. चोपडा उंची ४ फूट १० इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत एकविरा भाऊ २ अविवाहित बहीण १ …

कु. आशा Read More »

कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे

परिचय पत्रिका नाव कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे शिक्षण S. Y. B. Sc. जन्म तारीख १२/११/१९९८ जन्म वेळ सकाळी ९. ३० मि जन्म स्थळ नाशिक ता. जि. नाशिक वडील श्री. बळीराम उत्तम सोनवणे (नोकरी) मूळ गाव वडगाव ता. चोपडा जि . जळगाव मामांचे नाव श्री. मनोहर उत्तम सैंदाणे (चुलत मामा ) मामांकूळ सैंदाणे , रा. हिंगोणे सिम  …

कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे Read More »

चि . रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे

नाव चि. रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे शिक्षण B. Tech., M.B.A. (Marketing and HR Management) नोकरी सहायक प्राध्यापक,SSPM College of Food Technology, Dhule जन्म तारीख ०१-०८-१९८८ जन्म वेळ सकाळी ६. ०० जन्म स्थळ निंभोरा ता. अमळनेर जि . जळगाव वडील श्री.जगन्नाथ कौतीक सैंदाणे, सेवा निवृत्त असिस्टंट हेड मेकॅनिक, अमळनेर एस. टी. डेपो मूळ गाव निंभोरा ता. अमळनेर …

चि . रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे Read More »

चि . प्रशांत भगवान रायसिंग

नाव चि. प्रशांत भगवान रायसिंग शिक्षण M.B.A. (Finance) नोकरी नोकरी जन्म तारीख १०/०७/१९८९ जन्म वेळ सकाळी ४. ४५ मि जन्म स्थळ चिखली ता. यावल जि. जळगाव वडील श्री.भगवान काशीराम रायसिंग (सेवा निवृत्त) मूळ गाव कुसुम्बा मामांचे नाव श्री एकनाथ विश्वनाथ तायड़े मामांकूळ तायड़े – चिखली बु. ता. यावल जि. जळगाव उंची ५ फूट ८  इंच …

चि . प्रशांत भगवान रायसिंग Read More »

चि . तेजस सतीश पाटील

नाव चि . तेजस सतीश पाटील शिक्षण M. Sc. (Geology), Pursing Phd.(Appear) नोकरी TOMTOM INDIA LTD., DIGITAL CARTOGRAPHER जन्म तारीख १९/०९/१९९१ जन्म वेळ सकाळी ०८. २२ मि जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. सतीश पंढरीनाथ पाटील (मुख्याध्यापक) मूळ गाव लिधूर ता. जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. संजय रामदास ठाकरे मामांकूळ ठाकरे, पंचाने ता. मुक्ताईनगर  उंची ५ फूट …

चि . तेजस सतीश पाटील Read More »

error: Content is protected !!