Grooms

चि. मुकेश

नाव चि. चि . मुकेश शिक्षण १२ वी . आय. टी . आय. (ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल) नोकरी नोकरी जन्म तारीख १०/०५/१९९६ जन्म वेळ रात्री. १. ०५ मि जन्म स्थळ निमखेडी ता. जि . जळगाव वडील श्री. पांडुरंग यशवंत सोनावणे मूळ गाव वडगाव बु.|| ता. चोपडा जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. विश्वनाथ जगन्नाथ सैंदाणे मामांकूळ सैंदाणे, बुधगाव …

चि. मुकेश Read More »

चि . रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे

नाव चि. रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे शिक्षण B. Tech., M.B.A. (Marketing and HR Management) नोकरी सहायक प्राध्यापक,SSPM College of Food Technology, Dhule जन्म तारीख ०१-०८-१९८८ जन्म वेळ सकाळी ६. ०० जन्म स्थळ निंभोरा ता. अमळनेर जि . जळगाव वडील श्री.जगन्नाथ कौतीक सैंदाणे, सेवा निवृत्त असिस्टंट हेड मेकॅनिक, अमळनेर एस. टी. डेपो मूळ गाव निंभोरा ता. अमळनेर …

चि . रुपेश जगन्नाथ सैंदाणे Read More »

चि . प्रशांत भगवान रायसिंग

नाव चि. प्रशांत भगवान रायसिंग शिक्षण M.B.A. (Finance) नोकरी नोकरी जन्म तारीख १०/०७/१९८९ जन्म वेळ सकाळी ४. ४५ मि जन्म स्थळ चिखली ता. यावल जि. जळगाव वडील श्री.भगवान काशीराम रायसिंग (सेवा निवृत्त) मूळ गाव कुसुम्बा मामांचे नाव श्री एकनाथ विश्वनाथ तायड़े मामांकूळ तायड़े – चिखली बु. ता. यावल जि. जळगाव उंची ५ फूट ८  इंच …

चि . प्रशांत भगवान रायसिंग Read More »

चि . तेजस सतीश पाटील

नाव चि . तेजस सतीश पाटील शिक्षण M. Sc. (Geology), Pursing Phd.(Appear) नोकरी TOMTOM INDIA LTD., DIGITAL CARTOGRAPHER जन्म तारीख १९/०९/१९९१ जन्म वेळ सकाळी ०८. २२ मि जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. सतीश पंढरीनाथ पाटील (मुख्याध्यापक) मूळ गाव लिधूर ता. जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. संजय रामदास ठाकरे मामांकूळ ठाकरे, पंचाने ता. मुक्ताईनगर  उंची ५ फूट …

चि . तेजस सतीश पाटील Read More »

चि . किशोर आत्माराम सोनवणे

नाव चि . किशोर आत्माराम सोनवणे शिक्षण H.S.C. नोकरी लेथमशीन ऑपरेटर, लम्बोदर इंजीनियरिंग, अंबड, नाशिक. जन्म तारीख ३०/१२/१९९३ जन्म वेळ सकाळी ४. ०५ मि जन्म स्थळ नागदुली वडील श्री. आत्माराम किसन कोळी मूळ गाव नागदुली ता. एरोंडोल मामांचे नाव श्री. सुरेश भावलाल चव्हाण मामांकूळ चव्हाण , शिरसाडे ता. अमळनेर उंची ५ फूट ५ इंच वर्ण गोरा …

चि . किशोर आत्माराम सोनवणे Read More »

error: Content is protected !!