borawal

कु. रोशनी सोपान शंकपाळ

नाव कु.  रोशनी सोपान शंकपाळ जन्म नाव कु.  लिना शिक्षण F. Y. B.A. (ARTS) जन्म तारीख २७ /0४/१९९८ जन्म वेळ दुपारी  २. १५ मि जन्म स्थळ भुसावळ वडील श्री. सोपान रामा शंकपाळ मूळ गाव मु. पो. बोरावल बु||, ता. यावल, जि . जळगाव मामांचे नाव किरण सोमा सोनवणे मामांकूळ सोनवणे, अंजाळे, ता. यावल, जि. जळगाव उंची ५ फूट ४ इंच …

कु. रोशनी सोपान शंकपाळ Read More »

error: Content is protected !!