Brides

कु. नम्रता

परिचय पत्रिका नाव कु. नम्रता शिक्षण MBA (Finance) जन्म तारीख २०/०४/१९९३ जन्म वेळ दुपारी 3 वा २६ मि जन्म स्थळ दापोरी ता. एरंडोल जि. जळगाव वडील श्री. बाळू दगा कोळी (बाविस्कर) (नोकरी) मूळ गाव रा. विरवाडे ता. चोपडा जि. जळगाव मामांचे नाव भिका रामदास कोळी मामांकूळ कोळी, रा. दापोरी ता. एरंडोल, जि. जळगाव उंची ५ …

कु. नम्रता Read More »

कु. मोनाली

परिचय पत्रिका नाव कु. मोनाली जन्मनाव कु. दर्शना शिक्षण B. E. ( Computer Engineering) जन्म तारीख १७/०१/१९९४ जन्म वेळ संध्याकाळी ६ वाजून १० मिनिट जन्म स्थळ सावदा ता. रावेर जि. जळगाव वडील श्री. देविदास रामदास तायडे. (नोकरी) मूळ गाव गोलावडें ता. रावेर जि. जळगाव मामांचे नाव श्री. सुनील दशरथ सपकाळे मामांकूळ सपकाळे. रा. कोचुर ता. …

कु. मोनाली Read More »

कु. रुपाली

परिचय पत्रिका नाव कु. रुपाली शिक्षण १२ वी जन्म तारीख ०६-०६-१९९६ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. रमेश देवराम बाविस्कर मूळ गाव लासूर ता. चोपडा मामांचे नाव श्री. प्रताप भिका सपकाळे मामांकूळ सपकाळे उंची ५ फूट १ इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत बिजासनी माता भाऊ २ अविवाहित बहीण नाही संपर्क 1 श्री. …

कु. रुपाली Read More »

कु. मीना

परिचय पत्रिका नाव कु. मीना शिक्षण बी. ए. जन्म तारीख ०६/०२/१९८२ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. तुळशीराम विष्णू तावडे मूळ गाव निमगाव-ता. यावल मामांचे नाव – मामांकूळ ठाकरे – सुटकारा ता. चोपडा उंची ५ फूट १ इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत एकविरा भाऊ २ अविवाहित बहीण १ अविवाहित संपर्क 1 श्री. …

कु. मीना Read More »

asha tawade

कु. आशा

परिचय पत्रिका नाव कु. आशा शिक्षण बी. ए., एम. ए (द्वितीय ) जन्म तारीख १८/११/१९८४ जन्म वेळ – जन्म स्थळ जळगाव वडील श्री. तुळशीराम विष्णू तावडे मूळ गाव निमगाव-ता. यावल मामांचे नाव – मामांकूळ ठाकरे – सुटकारा ता. चोपडा उंची ४ फूट १० इंच वर्ण गोरा गोत्र भारद्वाज कुलदैवत एकविरा भाऊ २ अविवाहित बहीण १ …

कु. आशा Read More »

कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे

परिचय पत्रिका नाव कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे शिक्षण S. Y. B. Sc. जन्म तारीख १२/११/१९९८ जन्म वेळ सकाळी ९. ३० मि जन्म स्थळ नाशिक ता. जि. नाशिक वडील श्री. बळीराम उत्तम सोनवणे (नोकरी) मूळ गाव वडगाव ता. चोपडा जि . जळगाव मामांचे नाव श्री. मनोहर उत्तम सैंदाणे (चुलत मामा ) मामांकूळ सैंदाणे , रा. हिंगोणे सिम  …

कु.  भाग्यश्री बळीराम सोनवणे Read More »

कु. स्विटी अरुण कोळी

नाव कु. स्विटी अरुण कोळी (सोनवणे ) शिक्षण B.Com (Appear)/I.T.I. (Computer) नोकरी Datamatics Global Limited, Nashik जन्म तारीख ०७/०४/१९९५ जन्म वेळ रात्री २. ०० वा. जन्म स्थळ नाशिक ता. जि. नाशिक वडील श्री. अरुण छबू कोळी मूळ गाव वरणगाव ता. मुक्ताईनगर जि . जळगाव मामांचे नाव – मामांकूळ तायडे , रा. निंभोरा ता. रावेर जि. …

कु. स्विटी अरुण कोळी Read More »

कु. धनश्री रंगनाथ तायडे

नाव कु. धनश्री रंगनाथ तायडे शिक्षण  D. Ed., B. A. (Appear) जन्म तारीख २७/०३/१९९२ जन्म वेळ दुपारी ०५. ५८ मि जन्म स्थळ बामणोद ता. यावल जि. जळगाव वडील श्री. रंगनाथ पांडुरंग तायडे (वनविभाग, नाशिक) मूळ गाव रायपूर, ता. रावेर, जि. जळगाव मामांचे नाव श्री वसंत प्रभाकर सोनवणे मामांकूळ सोनवणे, चिंचोली ता. यावल जि. जळगाव उंची …

कु. धनश्री रंगनाथ तायडे Read More »

कु. देविका संजय कोळी

नाव कु.  देविका शिक्षण B.A., L.L.B. (IV), ITI (Fitter) जन्म तारीख १५ /0१/१९९७ जन्म वेळ सकाळी ८ . ३० मि जन्म स्थळ भुसावल, ता. भुसावल, जि.  जळगाव वडील श्री. संजय अभिमन कोळी मूळ गाव आदलवाडी   ता. रावेर   जि . जळगाव मामांचे नाव श्री. अशोक बळीराम सपकाळे मामांकूळ सपकाळे, भुसावल, ता. भुसावल, जि. जळगाव उंची ५ फूट …

कु. देविका संजय कोळी Read More »

कु. संगीता गंगाधर सपकाळे

परिचय पत्रिका नाव कु. संगीता (राधा )गंगाधर सपकाळे जन्म नाव कु. नेहा शिक्षण D. T. Ed. जन्म तारीख ०५/१०/१९८९ जन्म वेळ दुपारी ०५. १८ मि जन्म स्थळ मनवेल ता. यावल जि. जळगाव वडील श्री. गंगाधर गयभू सपकाळे (प्रा. शिक्षक ) मूळ गाव सावखेडा बु ।। ता. जि .  जळगाव मामांचे नाव – मामांकूळ सोनवणे , मनवेल ता. यावल, …

कु. संगीता गंगाधर सपकाळे Read More »

error: Content is protected !!